Tulou Tagaloa

 

Tulou
Tulou
Tagaloa

Sei e va’ai mai
I le tatou lalolagi
Sei e va’ai mai
I le matou lalolagi
Sei e malamalama
(Ko au e tu atu)
E taunuku te malaga
(Toku manatu)
Sei e va’ai mai
(E lelei ma le manaia)
Manaia o le tataou olaga

 
Download Tulou Tagaloa Mp3
No download links are allowed for this song
Favori Listesine Ekle Yükleniyor Add this to My List
Please wait...
Please add your name at the end of Lyrics you added/corrected, if you want your name to be published