Tulou Tagaloa

 

Tulou
Tulou
Tagaloa

Sei e va’ai mai
I le tatou lalolagi
Sei e va’ai mai
I le matou lalolagi
Sei e malamalama
(Ko au e tu atu)
E taunuku te malaga
(Toku manatu)
Sei e va’ai mai
(E lelei ma le manaia)
Manaia o le tataou olaga

 
Download Tulou Tagaloa Mp3
No download links are allowed for this song
Favori Listesine Ekle Yükleniyor Add this to My List
Please wait...
Please add your name at the end of Lyrics you added/corrected, if you want your name to be published

album:
genre:
     Search for Video Clip
     Search for Spotify Page
     Search for Live Video Records
     Search for Tabs & Chords
Album Songs:
01
   Tulou Tagaloa
02
   An Innocent Warrior
03
   Where You Are
04
   How Far I’ll Go
05
   We Know The Way  
06
   How Far I’ll Go (...
07
   You’re Welcome
08
   Shiny
09
   Logo Te Pate
10
   I Am Moana (Song Of The...
11
   Know Who You Are
12
   We Know The Way (Finale)
13
   How Far I’ll Go
14
   You’re Welcome
15
   Unstoppable (Outtake)
16
   More (Outtake)
17
   More (Reprise) (Outtake)
18
   Warrior Face (Outtake)
19
   Shiny (Demo)
Request Lyrics

Your Name (required):

Artist/Band:

Album (optional):

Song (optional):

Lyrics Added by:
209 views
Added: 2018-01-15
Updated: 2018-01-16
Link